Advisering

Ons werk stopt niet na het aanleveren van een asbestinventarisatierapport. Het team van Rontrex kan voor u het hele saneringstraject begeleiden. Wij zorgen voor de benodigde vergunningen, stellen een plan van aanpak voor u op, beoordelen offertes en coördineren de sanering. Indien nodig stellen we een beheersplan op. Voor multidisciplinaire projecten doen we een beroep op onze partners en experts uit verschillende vakgebieden. We zijn hierdoor breed inzetbaar en kunnen u zo een passend advies geven. Denk bijvoorbeeld ook aan:

  • Legionellabestrijding
  • Grond- en sloopwerken
  • Milieukundig bodemonderzoek
  • Asbest in waterbodem en baggerspecie
  • Asbest in bouwafval en puingranulaat