Calamiteitenservice

Een (asbest-) calamiteit komt altijd onverwacht en ongelegen. Dit kan een brand betreffen maar ook een asbestgevaarlijke situatie als gevolg van storm- en/ of waterschade.

Rontrex helpt u bij deze situaties om op een snelle, adequate manier weer tot een asbestveilige situatie te komen. Onze aanpak:

Neem bij calamiteiten direct contact op met onze calamiteitenlijn:

(0183) 30 97 77

Zwerfasbest

‘Zwerfasbest’ komen wij helaas vaak tegen! Dit wordt wellicht niet gezien als een grote calamiteit, maar het is wel degelijk een gevaar voor mens en milieu. Zwerfasbest mag u altijd bij ons melden, bijvoorbeeld via het contactformulier.