Asbest Analyse

Tijdens een onderzoek naar asbest zullen de asbestinspecteurs van Rontrex regelmatig monsters nemen. Speciale koeriers halen de monsters dezelfde dag op. Rontrex werkt nauw samen met RvA gecertificeerde laboratoria die de materiaalmonsters onderzoeken. De volgende dag komt de uitslag binnen en wordt deze door Rontrex verwerkt in het analyserapport. Bij eventuele calamiteiten wordt dit proces versneld, en gebeurt alles op een dag.

Laboratoriumonderzoek

Het onderzoek op het laboratorium kent twee belangrijke onderzoeksmethoden: Lichtmicroscopisch onderzoek en Elektronenmicroscopisch onderzoek.

Lichtmicroscopie

Voor het analyseren van materiaalmonsters wordt doorgaans gebruik gemaakt van twee lichtmicroscopische technieken:

 • SLM: Stereo Licht Microscopie
 • PLM: Polarisatie Licht Microscopie

Een Stereo Licht Microscoop vergoot ongeveer 30 tot 75 x. Hierdoor kan onderzocht worden of er asbest in het materiaalmonster aanwezig is en wat het percentage aan asbest is.

Vervolgens wordt met behulp van een Polarisatie Licht Microscoop en een speciale vloeistof de soort asbest bepaald. Aan de wijze en de kleur van de lichtbreking is te zien om welke soort asbest het gaat.

We kennen 6 verschillende soorten asbest, onderverdeeld in twee hoofdgroepen.

 • Serpentijnen
  • Chrysotiel (witte asbest)
 • Amfibolen
  • Crocidoliet (blauwe asbest)
  • Amosiet (bruine asbest)
  • Tremoliet (grijze asbest)
  • Actinoliet (groene asbest)
  • Anthophylliet (gelige asbest)

Elektronenmicroscopie

Soms zijn Elektronenmicroscopische technieken (SEM) nodig om verder in te kunnen zoomen op lastig te analyseren materialen. Bijvoorbeeld om de naaldvormige opbouw van afzonderlijke asbestvezels te kunnen onderzoeken, om de chemische samenstelling te kunnen bepalen of de vormeigenschappen van vezelkristallen te kunnen zien.

Ook luchtmonsters worden onderzocht d.m.v. Elektronenmicroscopen. Een veel gebruikte techniek is de combinatie van een Rasterelektronenmicroscopie met een röntgen-analyse REM/RMA.