Projectbegeleiding

Bij het hele proces van inventariseren, analyseren en uiteindelijk het en saneren van asbest komt veel kijken. Het omhelst veel meer dan alleen de rapportage en wat mannen in witte pakken die de asbest ‘even’ komen verwijderen. Om weer tot een asbestveilige situatie tot komen, worden in de praktijk vele stappen ondernomen. Goede communicatie en het volgen van alle juiste stappen zijn essentieel en worden helaas te vaak onderschat… met alle gevolgen van dien!

Rontrex Asbest kan u in alle stadia van dit proces adviseren en zelfs het hele proces voor u begeleiden en uit handen nemen. Van het regelen van de benodigde vergunningen en het inschakelen van de juiste saneringsbedrijven tot en met de benodigde nazorg en communicatie. We zijn de spin in het web, brengen alle betrokken partijen bij elkaar en houden u nauwgezet op de hoogte.

De rust bewaren

Bij het horen van het woord ‘asbest’ gaan bij gebruikers, omwonenden en betrokkenen vaak alle alarmbellen rinkelen. Dit kan omslaan naar panieksituaties en persoonlijke drama’s. Emoties kunnen hierbij hoog oplopen. Door vooraf het juiste stappenplan toe te passen en door helder en transparant te communiceren op het juiste moment kan Rontrex veel angst en emotie wegnemen of in het juiste perspectief plaatsen.

De asbestsanering begeleiden

Daarnaast zijn er veel praktische zaken die geregeld dienen te worden zoals het aanvragen van een sloopmelding, contact met overheidsinstellingen, het informeren van de arbeidsinspectie en de certificerende instellingen. Het is van belang dat er een saneringsbedrijf wordt gekozen, dat geschikt is voor de specifieke situatie. Ook moet de sanering achteraf beoordeeld worden voordat het gebouw of object weer vrijgegeven mag worden.

Rontrex helpt u graag bij dit hele proces!